એસપી બોસ સટ્ટા મટકા પરિણામ | આજે ખુલશે ભાગ્યનું તાળું, આ લકી નંબર તમને ધનવાન બનાવશે| SP Boss Satta Matka Result | એસપી બોસ સટ્ટા મટકા પરિણામ | SP Boss Satta Matka Result

એસપી બોસ સટ્ટા મટકા પરિણામ | આજે ખુલશે ભાગ્યનું તાળું, આ લકી નંબર તમને ધનવાન બનાવશે| SP Boss Satta Matka Result

એસપી બોસ સટ્ટા મટકા પરિણામ | સત્તા મટકા કલ્યાણ પરિણામ | dpboss સટ્ટા મટકા | Satta matka kalyan result | dpboss satta matka |

Edited By :   Modified Date:  May 29, 2024 / 06:34 PM IST, Published Date : May 29, 2024/6:34 pm IST

એસપી બોસ સટ્ટા મટકા પરિણામ: जीवन में हर कोई कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की चाह रखता है। ताकि वो अपने घर परिवार का खर्चा आसानी से चला पाए। कई लोग पढ़ाई लिखाई करके अच्छा खासा नौकरी करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते कम पढ़े होते हैं और उनका दिमाग केवल बिजनेस में होता है। ऐसे लोग व्यापारी बन जाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो नौकरी करने के बाद भी पैसा कमाना चाहते हैं और कम समय में ज्यादा पैसे कमाने की चाह रखते है। ऐसे लोग ज्यादातर लॉटरी में अपना दिमाग लगाते हैं। कई लोगों की किस्मत लॉटरी में इतना साथ देती है कि वो रातों रात करोड़ पति बन जाता है। यही वजह है कि कई लोग सबसे ज्यादा सट्टा में पैसा कमाते हैं। हालांकि सट्टा व्यक्ति को जितनी जल्दी ऊपर ले जाता है। नीचे गिराने में भी समय नहीं लगता।

એસપી બોસ સટ્ટા મટકા પરિણામ: दरससल, इस दुनिया में खेलों का भी बहुत महत्व है। यही वजह है कि हमारे इतिहास, महाकाव्यों, लोकथाओं और किस्सो-कहानियों में खेलों का खूब जिक्र मिलता है। राजा महाराजा अपने मनोरंजन के लिए अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं। इन खेलों में शिकार खेलना और जुआ खेलना प्रमुख थे। लेकिन आज का दौर महंगाई का हो गया है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम जनता को अपने घर का खर्चा चलानें के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

ऐसे में इंसान आज नौकरी के अलावा आमदनी के दूसरे माध्यम तलाशने को मजबूर है। कमाई के अन्य जरियों में स्ट्टा, लॉटरी व जुआ बड़े विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आया है। तमाम जोखिम और बुराइयां होने के बावजूद भी लोग आज सट्टे में पैसा लगा रहे हैं। कारण, कम समय में ज्यादा पैसा कमाना। डीपी बॉस, सट्टा मटका और लॉटरी जैसे खेल भी इन्हीं में शामिल हैं।

डीपीबॉस पर हर दिन लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। दरअसल यहां पर एक दिन में कई तरह के लॉटरी या फिर सट्टा गेम खिलाए जा रहे हैं। इन खेलों में लोगों को ना सिर्फ कमाने बल्कि अपनी किस्मत चमकाने के भी मौका मिल रहा है। डीपीबॉस उन चुनिंदा वेबसाइटों में से एक है जहां पर वैध तरीक से सट्टा खिलाया जाता है। यहां पर मिलन, माधुरी, राजधानी, कल्याण सट्टा जैसे गेमों में लोगों को करोड़ों रुपए कमाने का मौका मिल रहा है।

MILAN MORNING
245-11-470
10:15 AM 11:15 AM

SRIDEVI
140-59-180
11:35 AM 12:35 PM

KALYAN MORNING
230-57-890
11:00 AM 12:02 PM

PADMAVATI
600-66-899
11:40 AM 12:40 PM

MADHURI
220-48-369
11:45 AM 12:45 PM

SRIDEVI MORNING
137-16-448
09:30 AM 10:30 AM

MAHARANI
490-33-256
12:15 PM 02:15 PM

PRABHAT
347-49-478
01:30 PM 03:00 PM

KARNATAKA DAY
256-35-230
10:00 AM 11:00 AM

TIME BAZAR MORNING
167-41-678
11:10 AM 12:10 PM

TIME BAZAR
118-02-147
01:00 PM 02:00 PM

DIAMOND
440-88-279
01:20 PM 02:50 PM

TARA MUMBAI DAY
479-02-228
01:35 PM 03:00 PM

MAIN KALYAN
570-29-900
01:10 PM 03:10 PM

TIME BAZAR DAY
114-69-135
02:00 PM 04:00 PM

MILAN DAY
990-86-259
03:00 PM 05:00 PM

MAIN BAZAR DAY
110-24-789
03:35 PM 05:35 PM

PUNA BAZAR
157-30-235
01:15 PM 03:15 PM

KALYAN
126-94-130
03:45 PM 05:45 PM

SRIDEVI NIGHT
446-41-236
07:30 PM 08:30 PM

DIAMOND NIGHT
168-59-234
08:00 PM 09:00 PM

MADHURI NIGHT
699-42-110
06:45 PM 07:45 PM

NIGHT TIME BAZAR
577-95-230
08:35 PM 10:35 PM

TARA MUMBAI NIGHT
889-56-259
08:30 PM 10:30 PM

MAIN BAZAR NIGHT
236-19-289
08:30 PM 10:30 PM

MILAN NIGHT
170-89-379
09:00 PM 11:00 PM

RAJDHANI NIGHT
267-51-579
09:35 PM 11:45 PM

MAIN BAZAR
346-36-240
09:55 PM 12:08 AM

MAHARANI DAY
138-2
05:15 PM 07:15 PM

SRIDEVI DAY
778-20-460
01:30 PM 02:30 PM

DHANSHREE
146-13-139
11:20 AM 12:20 PM

KALYAN NIGHT
490-33-490
09:20 PM 11:20 PM

KALYAN PRO
150-66-240
01:10 PM 03:10 PM

GUJRAT
780-54-158
12:15 PM 01:30 PM

OLD MAIN MUMBAI
580-30-460
09:30 PM 11:30 PM

RAJLAXMI
589-28-567
11:05 AM 12:05 PM

MADHUR MORNING
356-42-237
11:30 AM 12:30 PM

MADHUR DAY
125-82-147
01:30 PM 02:30 PM

MADHUR NIGHT
235-02-390
08:30 PM 10:30 PM

RATAN KHATRI
118-09-559
10:00 PM 12:00 AM

MAHARANI NIGHT
390-20-280
10:15 PM 12:15 AM

PADMAVATI NIGHT
145-01-489
07:45 PM 08:45 PM

JAY SHREE DAY
245-11-380
11:05 AM 12:05 PM

SRI DHANALAXMI
223-73-670
12:00 PM 01:00 PM

DHANSHREE DAY
117-90-550
01:45 PM 02:45 PM

MAIN BOMBAY
120-35-230
09:35 PM 12:05 AM

SUNDAY BAZAR
119-13-157
12:30 PM 02:45 PM

SUNDAY BAZAR NIGHT
169-60-127
08:30 PM 10:30 PM

SUPER GOA DAY
356-49-478
03:15 PM 05:15 PM

PUNA NIGHT
358-65-366
11:00 PM 01:01 AM

MUMBAI STAR
135-94-347
08:00 PM 09:00 PM

KHAJANA
140-51-236
03:05 PM 05:05 PM

SRIDEVI [ main ]
890-76-457
11:35 AM 12:35 PM

SRIDEVI [ main ] NIGHT
246-20-118
07:35 PM 08:35 PM

PUNA NIGHT [ main ]
269-78-125
10:40 PM 12:40 AM

MUMBAI STAR [ main ]
480-20-370
07:30 PM 08:30 PM

SUPREME MORNING
670-36-240
11:15 AM 12:15 PM

SUPREME DAY
244-00-145
03:35 PM 05:35 PM

SUPREME NIGHT
179-75-690
08:45 PM 10:45 PM

GUJRAT NIGHT
489-16-330
08:30 PM 10:00 PM

DHANSHREE NIGHT
125-84-130
07:00 PM 08:00 PM

BSF BAZAR
134-87-467
08:30 PM 10:30 PM

SITA MORNING
270-99-135
09:45 AM 10:45 AM

KALYAN GOLD NIGHT
345-25-249
10:35 PM 01:50 AM

BOMBAY DAY
490-39-180
01:45 PM 02:45 PM

SRILAKSHMI
235-02-138
11:20 AM 12:20 PM

SRIDEVI ROYAL
137-11-128
11:45 AM 12:45 PM

RATAN DAY
113-56-448
02:30 PM 04:30 PM

CHANDAN
118-03-788
11:05 AM 01:35 PM

MAHARASHTRA
567-83-580
02:45 PM 05:10 PM

WORLI
478-91-579
08:30 PM 10:30 PM

WORLI MUMBAI DAY
170-87-557
01:30 PM 02:30 PM

MAIN MUMBAI RK
179-75-780
09:35 PM 12:02 AM

WORLI MUMBAI
358-69-388
09:00 PM 11:00 PM

SITA DAY
380-17-368
01:45 PM 02:45 PM

SATYAM MUMBAI
177-52-589
12:35 PM 01:35 PM

COUNTRY BAZAR
178-62-480
01:20 PM 02:20 PM

ROSE BAZAR DAY
155-13-247
02:30 PM 05:55 PM

ROSE BAZAR NIGHT
338-42-246
09:45 PM 12:02 AM

JANTA MORNING
220-41-560
01:00 PM 02:00 PM

CENTRAL BOMBAY
579-11-100
03:00 PM 04:00 PM

TEEN PATTI
248-48-468
07:45 PM 08:45 PM

SUPER TIME
578-02-679
12:55 PM 01:55 PM

BHAGYALAXMI
120-37-160
12:40 PM 01:40 PM

KAALI
990-85-140
10:45 PM 01:00 AM

MAIN MUMBAI NIGHT
340-78-170
09:10 PM 11:10 PM

SUPER MATKA
200-2
05:00 PM 07:00 PM

MAHARAJ TIME
249-51-146
01:00 PM 02:00 PM

MAHARAJ DAY
112-42-336
03:00 PM 05:00 PM

MAHARAJ NIGHT
456-59-450
09:00 PM 11:00 PM

BAZAR DAY
160-77-124
11:45 AM 12:45 PM

BAZAR NIGHT
590-47-449
07:15 PM 08:15 PM

RAJDHANI DAY
559-97-340
03:10 PM 05:10 PM

TIME NIGHT
125-84-167
08:15 PM 10:15 PM

MOHINI
268-69-180
11:00 AM 12:30 PM

KALYAN BAZAR
177-54-590
02:10 PM 04:10 PM

MAIN BAZAR MORNING
360-93-120
11:30 AM 01:30 PM

MAHADEVI
560-1
04:30 PM 06:30 PM

SATYAM MUMBAI EVENING
138-28-350
08:35 PM 10:35 PM

KALYAN GOLD
246-2
04:15 PM 06:15 PM

SITA NIGHT
226-01-579
06:45 PM 07:45 PM

KAMAL MORNING
159-52-499
12:10 PM 01:10 PM

KAMAL DAY
133-75-159
03:40 PM 05:40 PM

KAMAL NIGHT
460-01-579
08:45 PM 10:45 PM

RAJDHANI SUNDAY
788-34-699
09:45 PM 11:45 PM

ANDHRA MORNING
345-21-470
10:40 AM 11:40 AM

ANDHRA DAY
126-96-457
03:35 PM 05:35 PM

ANDHRA NIGHT
335-14-112
08:45 PM 10:45 PM

BOMBAY RAJSHREE DAY
266-47-179
01:00 PM 03:00 PM

BOMBAY RAJSHREE NIGHT
890-70-127
09:00 PM 11:00 PM

MILAN BAZAR MORNING
236-13-256
10:40 AM 12:40 PM

MILAN BAZAR DAY
569-04-167
01:30 PM 03:30 PM

MILAN BAZAR NIGHT
389-06-457
08:30 PM 10:30 PM

MAHADEVI MORNING
490-37-115
11:45 AM 12:45 PM

MAHADEVI NIGHT
480-25-357
07:50 PM 08:50 PM

ROYAL DAY
450-99-234
12:30 PM 01:30 PM

RAJYOG DAY
389-07-278
01:30 PM 03:30 PM

RAJYOG NIGHT
238-30-244
08:30 PM 10:30 PM

GOWA
248-49-225

Disclaimer – सट्टा मटका एक तरह का जुआ है, यह खेल पूरी तरीके से भारत में गैरकानूनी है। ऐसे सभी खेलों के अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन IBC24 ऐसी किसी भी खेल को प्रोत्साहित नहीं करता है। ऐसे खेलों में लालच न दिखाएं और सोंच समझ कर पैसा लगाएं।

BOMBAY RAJSHREE DAY, BOMBAY RAJSHREE NIGHT, DPBOSS , SATTA MATKA , KALYAN MATKA, ANDHRA DAY | MILAN BAZAR DAY, MAIN DADAR , MILAN DAY, MAHADEVI, RATAN DAY, MILAN MORNING, KALYAN MORNING, PADMAVATI, MADHURI, SRIDEVI MORNING,MAHARANI,PRABHAT,KARNATAKA DAY,TIME BAZAR MORNING, ROYAL DAY, GOWA, DABRA, RAJYOG NIGHT, BADSHAH BAZAR, MAHADEVI MORNING, MAIN DADAR, MILAN BAZAR MORNING, ANDHRA DAY, KAMAL DAY, KALYAN GOLD, satta ka number kaise nikale, सट्टा का नंबर कैसे निकाले, bombay matka, dp boss, dp boss bid, dp boss bigg boss, dp boss chart fix panel, dp boss dikhaiye, dp boss dp boss rajdhani chart, dp boss kalyan panel chart, dp boss main bazar chart, dp boss matka, dp boss matka dp boss result, dp boss net, Dp boss Net .Info MATKA matka, Satta matka website, dp boss night chart, DpBoss Satta Matka Results 19 March 2024, indian satta, ka matka, Kalyan, kalyan bazar, kalyan jodi chart, kalyan matka, kalyan matka chart, Kalyan Matka Result, KALYAN NIGHT, kalyan open, kalyan panel chart, kalyan result, kalyan satka matka, kalyan satta, kalyan satta matka, kalyani matka, manipur satta, matka, matka bajar, Matka Bazar, matka kalyan, matka matka, matka open, matka satka, matka satta, milan matka, MILAN NIGHT, MILAN NIGHT PANEL CHART, mumbai matka, prabhat satta, rajdhani night, rajdhani night chart, rajdhani night panel chart, sata matka, sata matka kalyan.com, satamatka. com, satka, satka matka, satka matka kalyan, satka matka satka, satka matka satka matka, satka matka satta, satta, satta m, satta mataka, satta matka, satta matka kalyan, satta matka result, SATTA MATKA satta king, satta matka satta matka, satta matta, Satta Matta Matka, satta matta matka kalyan, satta matta.com, satta result, satta मटका, satta. kalyan, SattaMatka, sattamatka.com, time bazar, time bazar chart, worli matka, इंडियन मटका, कल्याण, कल्याण चार्ट, कल्याण पैनल चार्ट, कल्याण मटका, कल्याण रिजल्ट, कल्याण सटका मटका, कल्याण सट्टा मटका, का मटका, ता मटका, मटका, मटका बाजार, मटका सटका, मधुर मटका, राजधानी चार्ट, राजधानी नाइट, राजधानी नाइट चार्ट, श्रीदेवी चार्ट, सटका का मटका, सटका मटका, सटका मटका कल्याण, सटा, सटा मटा, सट्टा किंग, सट्टा मटका, सट्टा मटका कल्याण, सट्टा मट्टा, सता मटका, सत्ता, सत्ता किंग, सत्ता मटका, सत्ता मत्ता मटका, સટકા મટકા, સટ્ટા મટકા, SATTA MATKA ,SATTA FAST RESULT KALYAN TOP MATKA RESULT , KALYAN SATTA MATKA FAST RESULT , MILAN RATAN RAJDHANI MAIN BAZAR MATKA FAST TIPS RESULT , MATKA CHART , JODI CHART , PANEL CHART FREE , FIX GAME SATTAMATKA , MATKA MOBI SATTA 143 , spboss.blog , TOP NO1 RESULT FULL RATE MATKA ONLINE GAME , PLAY BY APP SPBOSS

 

 
Flowers