Sarva Pitru Amavasya 2022

Sarva Pitru Amavasya 2022: सर्वपितृ अमावस्या विशेष | शुभ मुहूर्त | पूजा विधि | Sitare Hamare

Edited By: , November 29, 2022 / 08:27 PM IST

Sarva Pitru Amavasya 2022: सर्वपितृ अमावस्या विशेष | शुभ मुहूर्त | पूजा विधि | Sitare Hamare

Summary : Sarva Pitru Amavasya 2022: सर्वपितृ अमावस्या विशेष | शुभ मुहूर्त | पूजा विधि | Sitare Hamare