Korba Loksabha Seat से Jyotsana Mahant की जीत तो क्यों हारी Saroj Pandey? | CG Loksabha Results 2024

Korba Loksabha Seat से Jyotsana Mahant की जीत तो क्यों हारी Saroj Pandey? | CG Loksabha Results 2024

Edited By :   Modified Date:  June 6, 2024 / 04:44 PM IST, Published Date : June 6, 2024/4:44 pm IST

Korba Loksabha Seat से Jyotsana Mahant की जीत तो क्यों हारी Saroj Pandey? | CG Loksabha Results 2024